Корпоративните задочници - бърза поръчка на бизнеса към Техническия университет
Корпоративните задочници - бърза поръчка на бизнеса към Техническия университет / www.tu-plovdiv.bg

Платеното задочно обучение на бъдещи инженери стана хит сред компаниите от Пловдивска и Пазарджишка област, които имат дългосрочна визия за създаване на собствени технически кадри с висше образование.

Само за 30 дни са приети 83 студенти-задочници по специалностите “Автотранспортна техника”, “Мехатроника”, Машиностроене и уредостроене”, “Машностроителна техника и технологии”. Разрешението за задочен прием на задочници е получено от Академичния съвет на ТУ-София.

“По настояване на фирмите, които изпращат свои кадри за обучение, лекциите и упражненията ще бъдат само в събота и неделя, за да не прекъсват работа техните служители” - каза директорът на ТУ - филиал Пловдив проф. д-р Въльо Николов. “Ние имахме предварителна подготовка как да възстановим платеното задочно обучение на студенти, което бе прекъснато за 10 години в Техническия университет” - каза доц. д-р Пепо Йорданов - Декан на факултет “Машиностроене и уредостроене” в Пловдивския филиал на Техническия университет.

Екипи от преподаватели влязоха в пряка връзка с компаниите от Южен централен регион, които бяха заявили намеренията си да обучат студенти тук, както и с много индивидуални кандидат-студенти, които работят.

Какъв е интересът на ТУ - филиал Пловдив от платено задочно обучение на студенти?

На първо място е изпълнението на образователната мисия на нашия университет за подготовка на инженерни кадри за индустрията, каза проф. Николов. На второ място се получават допълнителни приходи за учебното заведение, значителна част от които отиват за повишаване на доходите на преподавателите, които ще работят извънредно в събота и неделя.

“Това е най-бързият начин да бъдат задоволени потребностите на бизнеса от нови кадри” - счита деканът на факултет “Машиностроене и уредостроене” в Пловдивския филиал на Техническия университет доц. д-р Пепо Йорданов. Именно той и колеги от факултета ще поемат обучението на задочниците. През миналата учебна година екип на ТУ - филиал Пловдив пътува до Казанлък, където с цел повишаване на квалификацията, обучаваха инженери на оръжейната фирма Арсенал. По този начин бяха обучени  20 инженери и специалисти с висше образование. В момента в магистърска степен се обучават 7 инженери от „Арсенал“.

Задочниците в Техническия университет - филиал Пловдив имат по-малко присъствени часове за лекции и упражнения в сравнение с редовните студенти. Качеството на тяхното обучение отговаря на Закона за висше образование и стандартите на Техническия университет - София за подготовка на инженерни кадри.

“За мен задочниците са много по-силно мотивираните студенти, защото вече работят и знаят какво точно искат да постигнат” - коментира доцент Йорданов. Част от новоприетите студенти са с висше образование, но с други специалности, като повечето са със средно специално образование и сега виждат шанс да израснат в кариерата. Освен личните си мотиви за по-високо образование, повечето от тях получават целево субсидиране на обучението си от фирмите, в които работят, а това означава и допълнителен контрол от работодателя. Задочниците ще получават пълният набор от лекции по изучаваните предмети в електронен вид, за да работят самостоятелно при подготовката си.

Повече от десет компании от Пловдивска и Пазарджишка област изпращат свои работници и служители на четиригодишно платено задочно обучение в Техническия университет - филиал Пловдив.

Според Димитър Даскалов - мениджър “Човешки ресурси” на ММ Механикс ООД целта на фирмата е след 4 години да има свой екип от 10 инженери, които ще поемат отговорни позиции в металолеене и механична обработка на детайли. “Това са наши работници със средно специално и висше образование, с които имаме договор да платим изцяло обучението им срещу работа за определен период в ММ Механикс ООД” - каза г-н Даскалов.