Екоинспекцията наложи 6 глоби на цех за производство на перилни препарати

/ Дарик, архив
Шест акта състави РИОСВ-Пловдив на цех за производство на перилни и почистващи препарати заради нарушения на екологичното законодателство. Експерти констатираха неправилно съхранение на химичните вещества и смеси, за които не са били представени и документи за състава им. Установено е нерегламентирано третиране и управление на отпадъците.
 
Срещу дружествата, извършващи дейност на адреса на въпросния цех, са предприети незабавни административно-наказателни действия. Съставени са 6 акта за установяване на нарушения по реда на Закона за опазване на околната среда, по Закона за управление на отпадъците и по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
 
Предвидените санкции са в размер от 2000 до 40 000 лв. За дейността на обекта са сезирани регионалните структури на Инспекцията по труда, на Здравната инспекция и други компетентни органи.
 
По информация от район „Северен“ в Пловдив, обектът няма издадено разрешение от техническата служба на общината за ползване и следва процедура по спиране на експлоатацията му.