Нови 30 тролейбуса пристигат в Плевен до октомври 2015 г.
Нови 30 тролейбуса пристигат в Плевен до октомври 2015 г. / dariknews.archive

Още 30 нови тролейбуса, влекач и авариен автомобил за поддържане на подвижния състав ще закупи Община Плевен за близо 28 000 000 лева, които допълнително предоставя ОП„Регионално развитие". Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Заедно с 40-те нови екологични транспортни средства, които се доставят през тази година по проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" - ОП„Околна среда, Община Плевен ще разполага общо със 70 тролейбуса, което позволява цялостна подмяна на парка.

Обновяването на градския транспорт се осъществява успоредно с реализацията на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен (въвеждане на интелигентна система за управление на транспортните потоци, изграждане на ново тролейбусно депо, ремонт и разширяване на въздушната контактна мрежа, ремонт на спирки, изграждане на мрежа от велоалеи в град Плевен)", финансиран от Оперативна програма „Региогнално развитие", Приоритет 1„Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт", Схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града" BG161PO001/1.5-03/2011.

Проектът е на стойност 23 322 246 лв., като партньорът „Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен, осигури собствен принос в размер на 2 927 233 лв.

В момента 30 нови тролейбуса обслужват градския транспорт, до края на м. септември т.г. те ще станат 40.

Останалите ще бъдат доставени до края на м. октомври 2015 год.