Национална конференция на центровете за жертви на насилие провеждат в Плевен
Национална конференция на центровете за жертви на насилие провеждат в Плевен / dariknews

На 23 април в зала "Плевен" на Областна администрация ще се проведе „Третата национална конференция на кризисните центрове за жертви на насилие в България".

Темата на конференцията тази година ще бъде - „Участието на държавата и гражданския сектор при формирането на политики срещу насилието, основано на пола. Три месеца до дължимия доклад пред Комитета на ООН, CEDAW за премахване на дискриминацията по отношение на жените".

Участието си в мероприятието са потвърдили повече от 60 гости, между които и Техни Превъзходителства посланиците на Австрия, Франция, Германия и Швейцария.

По време на конференцията ще се представи доклад с предложения за подобряване на услугата „Кризисен център".