Дарение от 33 компютри получиха училища и културни институти
Дарение от 33 компютри получиха училища и културни институти / matematici.pl

На 28 януари Българo-Швейцарската търговска камара, с председател Бони Бонев с посредничеството на Съюза на математиците в България - секция Плевен, с
председател Диана Данова, дари 27 компютърни конфигурации и 6 лаптопа на училища, културни институти и нестопански организации в Плевен.

Благодарение на съвместните усилия на двете организации, ОУ „Петър Берон" в Плевен ще може да осъществи своята мечта
за нов кабинет по информационни технологии, оборудван с 15 модерни компютри.

Останалите конфигурации ще бъдат дарени на знакови за Плевен културни институти - Общинския духов оркестър, Плевенска Филхармония,
СПОФ Читалища. Транзитните разходи за доставката в града пое лично председтателят на Общинския съвет в Плевен - Дарин Ангелов.

Изненада очаква днес и дом „Детелина" - 2 компютърни конфигурации, обещани лично от г-н Бони Бонев.