"В област Плевен 1860 първокласници ще прекрачат прага на училищата на 15 септември. От тях 141 са шестгодишни". Това съобщи Албена Тотева, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) в Плевен.

Общо 103 училища и 76 детски градини, шест центъра за подкрепа за личностно развитие и два центъра за специална образователна подкрепа ще отворят врати в областта за новата учебна 2022/2023 година.

МОН обяви: Готови ли са училищата и детските градини за 15 септември

По думите на Тотева 26 от всички училища са одобрени за иновативни с решение на Министерски съвет. "От тях две са начални, дванадесет са основни, шест са средни, четири са професионалните гимназии и две обединени училища", поясни тя. 

Тотева добави, че за всички образователни институции е осигурена необходимата задължителна документация. В голяма степен училищата и детските градини са обезпечени с педагогически специалисти като продължава назначаването на учители.

Сред най-търсените преподаватели са такива по природни науки, както и по чуждоезиково обучение. "Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 са осигурени средства за дезинфекция, топла вода има в санитарните помещения във всяка една образователна институция", подчерта началникът на РУО.

Ремонти има все още в седем училища в областта. "Те са в четири професионални гимназии и три общински училища, но няма да попречат на откриването на учебната година", добави Тотева. 

В четири професионални гимназии в Плевен са приети ученици в т.нар. дуална форма за обучение. Сформирани са две паралелки и половина със защитени специалности. Паралелките по специалности с очакван недостиг на пазара на труда са 18.

"При тези паралелки се допуска да са с по-малка пълняемост на учениците, предвид дофинансирането от страна на държавата", обясни Тотева.

По думите на началника на РУО нито едно училище или друга образователна институция не са информирали, че очакват проблеми с осигуряването на отопление за зимата. 
БТА