Международен ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия
Международен ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия / netinfo

Световната общественост отбелязва Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия. Целта е правителствата, бизнеса и гражданите да се поучат от предизвикателствата, пред които ни изправя природата през последното десетилетие, и да се обърне внимание на обучението и изграждането на системи за ранно оповестяване.

В изпълнение на своята мисия от Министерството на извънредните ситуации провеждат активна политика за подготовката и обучението на органите за управление и на всички групи от населението за защита при бедствия. По този начин според тях се гарантира надеждната защита на живота и здравето на гражданите и тяхното имущество.

Министерството ще отбележи Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия с представянето на Книга на учителя за обучение за защита при бедствия и аварии. Книгата е резултат от успешно финализирания проект "Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България", реализиран в партньорство между МИС, Министерство на образованието и науката и Програмата на ООН за развитие.

Книгата на учителя ще бъде представена на съвместна пресконференция на вицепремиера и министър на извънредните ситуации Емел Етем, Лене Ясперсен, заместник-постоянния представител на ПРООН в България и заместник-министъра на образованието и науката Мукаддес Налбант.