/ ОА-Кърджали
Амбициозна инвестиционна програма за близо 70 млн. лева ще реализира „ВиК“ ООД  Кърджали по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Кърджали.

Инвеститори от Дания проявиха интерес към Кърджали

Дружеството е получило карт-бланш да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС, след като дмежду областния управител Никола Чанев като председател на Асоциацията по Ви-Кърджали и оператора е било подписано допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на ВиК-услуги.

НСИ: С 67% са се увеличили преките чуждестранни инвестиции за година в област Кърджали

Споразумението ще позволи в региона да бъдат направени мащабни вложения за подобряване на ВиК-мрежата, като например реконструкция на магистралния водопровод от яз. „Боровица“ до областния център, ремонт на пречиствателната станция за питейни води в с. Енчец и други, коментираха Чанев и управителят на фирмата инж. Славчо Славков.

14 ВиК-дружества в страната имат готови проекти и отговарят на условията за кандидатстване по ОПОС. Срокът е 23 април.