/ netinfo
Със заповед на кмета на Сапарева баня Калин Гелев се забранява навлизането на селскостопански животни в поземлени имоти на територията на общината – в градини с посеви, ливади, трайни цветни и овощни насаждания. Забраната е с цел опазване на тревните фуражи и земеделските култури от повреди и унищожаване.

Заповедта важи от 6 май до 30 септември. В нея се забранява още оставянето на животните на паша без придружител и постоянен надзор.

Забранено е също така отглеждането, престоят, преминаването, разходката и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на урбанизираните територии. В това чисто на паркове, гробищни паркове, центъра на Сапарева баня, пътища, улици, спортни обекти, училище, детски градини, дворове между хотели, почивни станции, къщи за гости и други озеленени площи в общината.

Маршрутите за движение и преминаване на селскостопанските животни и сборни стада в град Сапарева баня до мястото за паша са следните: по ул. „Победа”, ул. „Преспа”, ул. „Рислки езера” и ул. „Буйов рид”.