Административен съд Кюстендил
Административен съд Кюстендил / Дарик- Кюстендил
Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Галина Стойчева, за определяне на резултатите от изборите за общински съветници в Община Дупница от проведените местни избори.
        
Делото е образувано по три касационни жалби, подадени от Спас Борисов Андреев, с. Крайници, община Дупница, Йонко Йорданов Гергов, председател на Политическия съвет на ПП „Партия на зелените“ и от ПП „Партия на зелените“, подадена чрез процесуален представител, срещу Решение № 294/28.11.2019 г., постановено по адм. дело № 528/2019 г. по описа на Административен съд – Кюстендил, с което е потвърдено Решение № 189/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Дупница за определяне на резултатите от изборите за общински съветници в Община Дупница.
       
„Първоинстанционният съд е събрал и обсъдил всички относими към релевантните твърдения на страните доказателства по делото, при което е направил обосновани и правилни изводи. Приетото за установено от фактическа страна кореспондира изцяло с данните от приобщения по делото доказателствен материал и спрямо него съдът е приложил правилно материалния закон“, посочва в мотивите на решението си Върховен административен съд. 
        
Решението е окончателно.