Пчели
Пчели / ThinkStock/Getty Images
Семинар на тема "Електронна система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства - Bee Digital" ще се проведе в Кюстендил.
 

Семинарът е на 24 февруари в Дом на науката и техниката от 18.00 ч.
 
Организатори са Браншови пчеларски съюз Пчела Кюстендил и Териториална организация на научно-техническите съюзи Кюстендил.