община Дупница
община Дупница / Дарик- Кюстендил
Община Дупница стартира процедурите по избор на изпълнители за основен ремонт на 11 улици на територията на града.

От администрацията обявиха пазарна консултация по 11-те позиции, за които ще се очакват прогнозни стойности, след което с конкретните финансови параметри да бъде обявена документацията за кандидатстване на фирми.

Всички улици са заложени за инженеринг за ремонт тази година, с подмяна на улична настилка, изграждане на тротоари, полагане на маркировка. Това са ул. „Здравец” в участъка от ул. „Кокиче” до ул. „Лакатица” - около 205 м, ул. „Трети гвардейски полк” в участъка от ул. Бригадирска” до ул. „Илинден” - около 220 м, ул. „Илинден” в участъка от ул. „Родопи” до ул. „Венелин” - около 150 м, ул. „Родопи” в участъка от ул. „Бригадирска” до ул. „Венелин” - около 740 м, ул. „Криволак” в участъка от ул. „Кокиче” до ул. „Момина сълза” - около 145 м, ул. „Мир” в участъка от ул. „Венелин” до ул. „Родопи” - около 140 м, ул. „Баба Ната” в участъка от ул. „Родопи” до ул. „Трети Гвардейски полк” - 102 м., ул. „Тунджа” в участъка от ул. “Венелин” до ул. “Йордан Йовков” - 66 м ул. „Елин Пелин” в участъка от ул. „Родопи” до ул. „Венелин” - около 105 м, ул. „Даскал Хр. Тодоров” в участъка от ул. „Родопи” до ул. „Трети Гвардейски полк” - 102 м и ул. „Плиска” в участъка от ул. „Криволак” до ул. „Здравец” - около 50 м.

Успоредно с тази пазарна консултация, бе обявена и за строителен надзор на 11-те позиции.