80 години Паметник на свободата на връх Шипка
80 години Паметник на свободата на връх Шипка / Дарик- Кюстендил
Тази изложба ще може да видите до 31 март в залата на Исторически музей-Дупница.

80 години Паметник на свободата на връх Шипка
Дарик- Кюстендил


Историята на един от най-величествените ни паметници е пресъздадена чрез фотографии и документи, разпределени в няколко теми:

Епопеята на Шипка – събитието, обединило всички слоеве на българското общество около идеята за построяването на паметник; създаване на „Комитет за въздигане на паметник за възраждането и освобождението на българския народ”; конкурсни проекти и строителство; тържествено освещаване и откриване; развитие на идеята за превръщането на връх Шипка в национален музей.