Дебат в ОС за сеч на изсъхнали дървета в лесопарк Хисарлъка
Дебат в ОС за сеч на изсъхнали дървета в лесопарк Хисарлъка / Дарик- Кюстендил, архив

Необходимостта от изрязване на болни и изсъхнали дървета в лесопарк Хисарлъка предизвика дебати в Общински съвет- Кюстендил. Съветниците приеха, по предписание на Лесозащитна станция- София да бъдат отсечени 68 кубика дървесина.
Младен Ризов коментира, че не става ясно кога ще се залесява лесопарка и предложи дървесината да се използва за поправяне на пейките в парка.
Димитър Хаджийски обясни, че голяма част от насажденията с бял бор в областта и дори в благоевградско са болни, като най- вероятно почвата тук не е подходяща за този вид. Кирил Станчев поиска експерти да оценят ситуацията в лесопарк Хисарлъка.
Кметът Петър Паунов отговори, че миналата година лесопарка е пръскан с хеликоптер, но на места ситуацията се влошава и болните дървета не могат да бъдат спасени, а трябва да се отрежат. Дървесината ще се даде на ОП "Чистота", които ще я използват за поправка на детски площадки и пейки, като част от нея може да де даде за огрев на общински структури.
Общински съвет прие да бъдат предоставени 5 600 куб. м. иглолистна и 1 671 куб. м. широколистна дървесина от общинските гори за огрев на домакинства от общината.