Темида съд
Темида съд / iStock/Getty Images
В изпълнение на Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 29.01.2020 г., Дaниeлa Гюpoвa встъпи в изпълнение на длъжността административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница.

Актът за встъпване в длъжност е бил връчен от административния ръководител на Окръжна прокуратура- Кюстендил Камелия Стефанова.