Протест срещу честите спирания на тока
Протест срещу честите спирания на тока / Маргарита Петрова
ЧЕЗ Разпределение България стартира монтирането на автоматизирани съоръжения по електропроводите, които доставят електроенергия на гр. Сапарева баня, селата Яхиново, Червен брег, Крайници, Сапарево, Гюргево, Овчарци и Ресилово, както и на гр. Дупница.
 
При първите подходящи метеорологични условия, ЧЕЗ Разпределение ще монтира 3 броя дистанционно управляеми устройства и 3 броя устройства с дистанционно предаване на данни по електропроводите „Яхиново“ и „Сапарева баня“. Автоматизираните елементи дават възможност за много по-бързо локализиране на повреди. С това се очаква да се съкрати многократно времето на прекъсванията в резултат на евентуални аварии на населените места, които се захранват от него.  
 
Дейностите по модернизация на електропроводите в общ. Сапарева баня са част от дългосрочната програма на дужеството по подобряване на електрозахранването в региона, а стартирането им още в началото на годината са продиктувани и от поетите от компанията ангажименти на проведена наскоро среща с кмета на общината – Калин Гелев.
 
През 2018 г. ЧЕЗ Разпределение монтира върху електропровод „Яхиново“ 4 автоматизирани устройства и 298 броя нови съвременни изолатори от силиконов тип. Компанията монтира нов трафопост и реконструира кабелна линия 20 kV в село Крайници. Дружеството извърши и реконструкция на мрежа ниско напрежение в с. Яхиново. Инвестицията в обектите възлезе на близо 250 000 лв.
 
ЧЕЗ