Бръмбърче яде иглолистните гори, води се битка с върховия корояд
Бръмбърче яде иглолистните гори, води се битка с върховия корояд / Дарик Нюз,архив

Борбата с върховият корояд продължава, като към момента са засегнати и съхнат 2 377 дка гори, на територията на РДГ- Кюстендил. За сеч е подготвена 25 000 куб м. дървесина.
Има указание от Изпълнителната агенция по горите да се преустанови сечта в зелена горска територия и приоритетно да се секат изсъхналите иглолистни гори, засегнати от върховия корояд.
"Основно, стана дума за гори от бял бор, създадени преди 40- 60 години за борба с ерозията. Това вече са големи дървета, които няма с какво да се хранят, а при повишаването на температурите се стимулира върховия корояд. Това е едно бръмбарче, което се размножава 2 пъти в годината. Борбата с него е много трудна, той е под ликото в дърветата. Търси се международно решение. Засега единствения метод е изсичане на засегнатите гори", коментира директорът на РДГ- Кюстендил инж. Здравчо Тодоров.
Голям е проблема, когато са засегнати частни гори от болестта, тогава трябва разрешението на собствениците, които често са пръснати по света или не си говорят.
"Може би трябва нормативно да се уреди въпроса и да се действа и без съгласието на собствениците. Не трябва да има никакво забавяне за сечта в засегнатите от корояд гори", заключи Тодоров.