Парк- хотел Кюстендил
Парк- хотел Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик
11 525 нощувки е реализирал Парк-хотел „Кюстендил“ през миналата година, при средна месечна заетост 22% на хотела, сочи отчетът за дейността на ОП „Ученическо  хранене“ за 2019 г.

Ресторантът към хотела е увеличил с 28% повече обема на работа в сравнение с 2018 г.

Общият приход от предоставените услуги в парк-хотел „Кюстендил“ за 2019 г. е 1 134 572 лв., което е ръст с 8%  в сравнение с 2018 г. Направените разходи са в размер на 994 083 лв.

Отчетените приходи от цялостната дейност на предприятието за финансовата 2019 г. са в размер на 2 334 258 лв., а разходите - 1 717 184 лв.