37 общински съветници ще избират в Кюстендил за нов мандат
37 общински съветници ще избират в Кюстендил за нов мандат / Дарик Кюстендил, архив

 37 общински съветници да  има в новия Общински съвет в мандат 2011-2015, реши след заседание Общинската избирателна комисия в Кюстендил. То се проведе след напомняне  от политическите партии ГЕРБ и РЗС за уточняване на  броя на съветниците, съобразно населението, както е фиксирано в Закона за местното самоуправление и местната администрация."Съществува решение на ЦИК, което казва, че под понятието  население се зачитат хората по постоянен и настоящ адрес с регистрация в Кюстендил. От справката на ГРАО е видно, че в Кюстендил лицата с постоянен и настоящ адрес са 75 203-ма души.  Според член  19  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, броят на общинските съветници в общини с население от 75- 100 000 жители е 37", каза още председателят на ОИК Анани Константинов.

Решението на ОИК подлежи на обжалване в тридневен срок през ЦИК. "Едва ли партиите ще обжалват, тъй като с този брой съветници, необходимите гласове за един съветник се намалява с 200. При 37 общински съветници, за един ще са необходими вероятно 600 гласа", коментира Анани Константинов.