Бобов дол
Бобов дол
2600 лв. ще получава кметът на община Бобов дол. Това гласува ОбС Бобов дол, а увеличението влиза в сила със задна дата от 1 януари. Досега Елза Величкова получаваше 2200 лв. Увеличение ще получат и кметовете на Мламолово и Големо село, като кмета на Мламолово от 880 лв. вече ще получава 950 лв., а колегата му от Големо село от 800 лв. ще се разписва срещу 860 лв.

След увеличението на заплатата на кмета на община Бобов дол, респективно увеличение ще получи и председателя на ОбС, която получава 45 % от заплатата на кмета. Елеонора Христова работи на 4-часов работен ден.

С решение на ОбС беше сформирана временна комисия, която да изготви предложения за разрешаване на проблемите с водоснабдяването. Председател на комисията е Валери Радлев. Съветниците упълномощиха кмета да представлява общината на заседанието на ВиК Асоциацията, като поискаха да бъдат информирани за цената на водата в община Бобов дол.