Спад на безработицата, до 10, 4% отчете Бюро по труда- Кюстендил
Спад на безработицата, до 10, 4% отчете Бюро по труда- Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил
2469 лица е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил в края на месец януари 2020 г. Равнището на безработица /9.3%/.
 
Община Кюстендил – 2346 лица и равнище на безработица – 9.1%
Община Невестино – 88 лица и равнище на безработица – 14.3%
Община Трекляно – 35 лица и равнище на безработица – 19.4%
 
Структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак е следната:
 
-работническа професия 572 лица /23.2%/ от общо регистрираните;
-специалисти 572 лица /23.2%/;
-без специалност и професия 1325 лица /53.6%/ от общо регистрираните;
 
Структурата на регистрираните безработни лица по образование е следната:
 
-с висше образование 226 лица /9.2%/;
-със средно образование са регистрирани 170 лица /6.9%/;
-със средно специално и професионално образование 902 лица /36.5 %/;
-с основно образование са регистрирани 359 лица /14.5%/;
-с начално образование са регистрирани 812 лица /32.9%/;
 
Регистрирани безработни лица от рисковите групи на пазара на труда към края на януари: 1386 са жени /56.2%/, 200 са лицата с намалена трудоспособност /8.1%/, 395 са младежите до 29 години /16%/, 883 са лицата над 50-годишна възраст /35.8%/ и 884 са регистрираните продължително безработни лица /35.8%/ от общо регистрираните.
Входящия поток през януари обхваща 330 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 276 лица.