община Кюстендил
община Кюстендил
1 429 822 лв. са разходите на ОП „Чистота“ за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата през 2019 г., 523 896 лв. са изразходвани за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове.

2 173 осветителни тела са подменени и ремонтирани за община Кюстендил през миналата година, за селата техният брой достига 1224.
 
За повеч  хора, които да метат улиците в Кюстендил, настояват от ОП „Чистота“ в отчета на дружеството, който ще бъде гласуван от Общински съвет. В него пише:
 
„При осъществяването на своята дейност ОП „Чистота“ среща проблеми от различно естество. Липсата на финансови средства през 2019 г. е една от основните пречки за нормално функциониране на всички дейности. На второ място се нарежда техниката, с която разполага предприятието. Тя е напълно амортизирана, което води до чести и скъпи ремонти. Друг проблем е недостатъчната щатна численост на персонала. Миенето на уличната мрежа и площадите, както и поливането на зелените площи, се извършва от 3 водоноски, които се нуждаят от основен ремонт.

За нормалното функциониране на ОП „Чистота“ е необходимо купуването на два контейнеровоза, един самосвал, една сметосъбираща машина, един багер, два броя лентови пясъко разпръсквачи и два броя гребла за снегорини, както и снегорин за зимно поддържане на пътищата“.