11 881 тона вредни вещества и парникови газове са спестили потребителите на газ в Кюстендил през 2017 г.

11 881 тона вредни вещества и парникови газове са спестили клиентите на „Овергаз Мрежи“ в Кюстендил през 2017 година
11 881 тона вредни вещества и парникови газове са спестили клиентите на „Овергаз Мрежи“ в Кюстендил през 2017 година / Овергаз Мрежи
Общо 11 881 тона вредни вещества и парникови газове са спестили клиентите на „Овергаз Мрежи“ в Кюстендил през 2017 година. Стопанските потребители на компанията в града, които използват природен газ, са допринесли атмосферните замърсители и парникови газове да са с 4 903 тона по-малко. Битовите клиенти са спестили 5 089 тона, а обществено- административният сектор - 1 890 тона.
 
Общо 481 007 тона вредни вещества и парникови газове са спестили клиентите на „Овергаз Мрежи“ през 2017 година. Благодарение на потребителите на компанията, които използват природен газ, е избегнато отделянето в атмосферата на 455 500 тона парникови газове и 25 507 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения. Вредни вещества, които оказват значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.
Най-голямо количество вредни вещества и парникови газове са спестили потребителите на компанията в градовете София, Стара Загора, Русе, Велико Търново и Варна.
Дарик- Кюстендил