Тарифи на Горска компания гласува местния парламент в Харманли
Тарифи на Горска компания гласува местния парламент в Харманли / netinfo
Тарифи за таксите, събирани от Общинско предприятие „Горска компания”, които да са в сила от 1 юли ще гласува на сесия днес Общински съвет- Харманли. Парламентаристите ще бъдат запознати от градоначлника Михаил Лисков с изпълнението на общинския бюджет за първото шестмесечие на годината.

19 точки са включени в проекта за дневен ред на заседанието, сред тях отчет за дейността на Общински съвет и неговите постоянни комисии, както и отчет за финансовото състояние на болницата, която в рамките на 2 месеца е намалила задълженията си с над 10 хиляди лева.

Предстои да бъдат гласувани промени и в две общински наредби. Заради зачестилите случаи на престъпления и противообществени прояви с употреба на газово оръжие, в Наредба №1 ще бъде въведена забрана за носене на такъв вид оръже на обществени прояви и в увеселителни заведения.

Промяна в Наредба№ 6 предвижда таксата за сключване на граждански брак извън ритуалната зала да бъде 60 лева.