/ fermer.bg

Българската агенция по безопасност на храните констатира две огнища на птичи грип в животновъдни обекти, предназначени за гушене на патици мюлари, намиращи се в хасковските села Гарваново и Малево.

Откриха две огнища на птичи грип в село Войводово

Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатите обекти.

Откриха птичи грип в Манолско Конаре

Извършва се епизоотично проучване за причините, довели до заболяването. На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите.