Хасковският общински съвет приема решения под обсада
Хасковският общински съвет приема решения под обсада / снимка: DarikNews.bg, Хасково
1 571 599 лева е стойността на административния договор за продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи, който подписа хасковският кмет Добри Беливанов с Министерството на труда и социалната политика. Финансирането е по ОП „Развитие на човешките ресурси” и е за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства.

Средствата са за осигуряване на функционирането на социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18-годишна възраст, за функциониране на услугата „Дневен център  за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, за закупуване на специализирано транспортно средство за ДЦДУТС и за доставка на оборудване и обзавеждане на новоразкритите услуги, информират от общинската администрация.

Центърът се изгражда в момента до сградата на ЦОП и училище „Св. Св Кирил и Методий“. Той е с капацитет 30 деца и младежи за дневна грижа и 60 за почасова. Помещенията на преходното жилище с капацитет 8 деца и младежи, също са в ремонт.

30 месеца, считано от 1 август 2019 т. е срокът за изпълнение на договора.