/ iStock/Getty Images
В рамките на близо месец, от 11 до 29 ноември в делничните дни от 09:00 до 15:30 часа, електрозахранването към ПС ще бъде спряно. От „ВиК”-Хасково съобщават, че са предприети всички необходими действия ПС да работи.

Създаден е график съобразен с графика на електроразпределителното дружество, но предупреждават, че е възможно липсата на електроенергия да доведе до нарушение на водоподаването.

В нормални условия ПС Момково работи 24 часа, подавайки вода за 19 населени места от 3 общини:

 -в район Харманли- с.Дрипчево, с.Изворово, с. Черепово и с. Браница
 -в район Любимец - с Васково и с. Оряхово
 -в район Свиленград- с. Момково, с.Младиново, с. Костур, с.Пъстрогор, с. Левка, с. Димитровче, с. Р. Могила, с. Мустрак, с. Чернодъб, с. Щит, с. Пашово, с. Михалич и с. Сладун.