Детска театрална студия откриват към кукления театър

Детска театрална студия откриват към кукления театър
Детска театрална студия откриват към кукления театър

Театрална студия- работно ателие по класически приказки ще бъде открито в Държавен куклен театър- Габрово. В него могат да участват деца от 1 до 7 клас, като с тях ще работи куклената актриса Бойка Цветанова. Репетициите ще се провеждат веднъж седмично в сградата на кукления театър. Обучението ще включва всички театрални компоненти- музика, пластика, ритмика, въображаеми и куклени миниатюри и драматични представления.

"Тази дейност възпитава у децата многостранни качества и интереси, те изграждат ценностна система и откриват себе си  и своите дарования", каза Бойка Цветанова. Широк е обхватът на приказките, по които ще се работи- български народни приказки, етюди по съответни сцени, класическа приказка.

Театралната студия ще използва материалната база на кукления театър. Желаещите могат да се запишат на 12 октомври от 15 часа в театъра.