/ СИДП
800 декара нови гори ще бъдат залесени през тази година в стопанствата, които влизат в обхвата на Североизточното държавно предприятие. Ще бъде подпомогнато и естественото възобновяване на близо 15 000 декара, информират от предприятието.

Ловното стопанство в Балчик разсели 500 фазана в териториите си

Най-много нови гори ще се появят в ДЛС-Балчик, където залесяването ще е на площ от 151 декара и в ДЛС-Шерба - 134 дка.  Новите гори в района са изцяло от широколистни видове, типични за тази част на страната.

Кои горски стопанства са с най-добри показатели?

Иглолистните култури постепенно се заменят с церови и дъбови гори, като за тях целогодишно се полагат грижи, за да може да се увеличава зеленото богатство на страната ни, подчертават от СИДП.