Трима млади специалисти ще започнат работа в областната администрация
Трима млади специалисти ще започнат работа в областната администрация / Дарик Добрич

Трима млади специалисти ще започнат работа в областната администрация в Добрич в края на лятото за срок от девет месеца. Работните места се осигуряват по програмата „Старт в кариерата" на МТСП. През 2011 година квотата на администрацията е за трима кандидати, които ще преминат няколкомесечна процедура. По думите на Областния управител Желязко Желязков, желанието е да се привлекат  млади хора в институцията и да се подкрепи  тяхната мотивация за успешно професионално начало, развитие и реализация в родния град.

За първи път тази процедура стартира в Добрич през 2002 г. с Проект "Повишаване пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите" - Модул "Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация". Очакваните резултати и положителният ефект от изпълнението на проекта са били постигнати. За това говори фактът, че повече от 20 млади специалисти, участвали в програмата през тези 10 години, са придобили знания и умения,  които са им помогнали  да бъдат конкурентноспособни при намирането на постоянна работа. Повечето от тях вече работят в държавни структури или банкови институции. Това е една добра атестация за успешния старт в кариерата, който амбициозните млади хора получават в Областна администрация Добрич, коментират от ведомството.