Тервел с реконструирана пречиствателна станция
Тервел с реконструирана пречиствателна станция / община Тервел
Приключи проектът за реконструкция на пречиствателната станция в Тервел, съобщиха от местната община. Ремонтът премина през събаряне на всички стари постройки на неработещото съоръжение и изграждане на напълно нови басейни, сгради и автоматика. Целта на проекта Тервел да има 100 % покритие с канализация и пречистване на отпадни води вече е изпълнена.

Одобрен е проектът за пречиствателна станция в Тервел

Договорът за финансиране на проекта бе подписан през м.юли 2016 година. Стойността му е 5 500 000 лв. Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ верифицира на 100 % извършените от общината разходи.

пречиствателна станция Тервел
община Тервел

Проектът премина през  две фази.

През период 2007-2013 г. бе изпълнена линейната инфраструктура (канализация, водопровод), а след това бе завършена пречиствателната станция. Изпълнението бе забавено , поради което на изпълнителя е наложена неустойка в размер на 470 000 лв. Неустойката е платена.

Новата пречиствателна станция премина успешно през 12-месечния период на установяване на дефекти. Той приключи на 6 март т.г. Показателите на пречистената вода са много добри, коментират от общината.

Пречиствателната станция на Тервел получи акт 16

Сега съоръжението се стопанисва от Община Тервел. Предстои да се премине през процедура, която цели предаването на управлението на пречиствателната станция на оператор – ВиК АД - Добрич.