/ ThinkStock/Getty Images
Започна второто по ред за тази година проучване на потребностите от работна сила, което се прави сред бизнеса. Първото (пилотно) бе извършено през месец февруари т.г. Тогава фирмите от област Добрич не бяха активни, отчитат от Агенцията по заетостта и Областна управа.

Използваният през месец февруари електронен анкетен формуляр сега е актуализиран, като са отчетени посочените от Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие и анкетираните работодатели трудности. Формулярът е облекчен - с намален брой въпроси.

Проучването ще продължи до 17 септември. За него областният управител е изпратил писма до общините, работодателски организации и фирми на територията на Добричко. Резултатите от попълнените анкетни формуляри и обобщените данни от тях за област Добрич трябва да бъдат предоставени на Агенция по заетостта до 24 октомври 2018 г.

Целта на анкетата е да се подпомага бизнесът и да се ползва събраната информация при определяне приоритетите на областната и общинските политики по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението. В национален мащаб обобщените данни ще се използват при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Анкетният формуляр може да бъде намерен на официалния сайт на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила“,