/ Дарик Добрич

Публично обсъждане на годишния отчет на Бюджета на Община Добрич ще се състои на 22 юни, петък от 16.00 часа в Голямата заседателна зала на общината. По този повод председателят на Общинския съвет в Добрич  кани местната общност да се включи в обсъждането.

243 млн. лв. са били отпуснати на половината общини в България през последните три години извън държавния бюджет

Гражданските мнения, препоръки и предложения по годишния отчет на бюджета за 2017 г. ще се приемат в деловодството на Община Добрич, на електронен адрес: priemna@dobrich.bg  и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258.

Кметът: Добрич ще бъде напълно обновен до средата на 2019 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общински съвет, уточняват от кметството.