Зеленина, култура и образование – поморийски приоритети
Зеленина, култура и образование – поморийски приоритети / Пресцентър

Кръгла маса за заявяване на заинтересованите страни по изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие се проведе в Поморие. На нея беше представена ролята на местните хора и организации, чието участие е решаващо в процеса на градското управление.

Всички обявиха задълбочен интерес към подобряването на градската среда, туристическата инфраструктура и състоянието на детските градини и училища, както и създаване на нови пространства за култура: картинна галерия, вятърна мелница за соли и етно-културен център.