Село Ахелой вече е град

Село Ахелой вече е град
Село Ахелой вече е град / netinfo

Село Ахелой, област Бургас, вече е град с решение на Министерски съвет. Административно-териториалната промяна се извършва по предложение на кмета на община Поморие и с решение на Общинския съвет.

Ахелой има статут на морски курорт с местно значение и отговаря на всички условия за обявяването му за град. Броят на населението с постоянен адрес в Ахелой е 2193 души, а с настоящ адрес – 2138 души, което надвишава изисквания по закон минимум от 1000 души.

В достатъчна степен е изградена социалната и техническа инфраструктура. В Ахелой има основно училище, настанено в нова сграда, която предоставя много добри условия на обучение. Около 70 деца от предучилищна възраст се обучават в местната детска градина. В селото има също читалище, което развива активна дейност, и музей с богата историческа сбирка. Населеното място е водоснабдено и електрифицирано, изградена е канализация от смесен вид, а отпадните води се отвеждат до пречиствателна станция "Равда".