/ община Благоевград
Започна ремонтът на 50 автобусни спирки в града и в селата в Благоевградско.

За две седмици ще бъдат поправени тези, които са в лошо състояние, изпочупени и облепени с обяви и реклами.

Ще бъде подменен поликарбонатът на местата, където е увреден или счупен, а конструкциите ще се боядисат.

Ще се забави само обновяването на двете спирки при ЗМК, които са монтирани по различен от останалите проект и са от различен материал, чиято доставка ще закъснее с около месец.

За  да се предотврати лепенето на различни обявления по спирките, в съседство бъдат монтирани допълнителни табели за жалейки и афиши.
 
община Благоевград