Учителката най-вероятно ще получи порицание и административно наказание.