Нови обекти в плана за развитие на Благоевград
Нови обекти в плана за развитие на Благоевград / netinfo

Общинските съветници приеха на първо четене изменения на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Благоевград.

Той е с времеви хоризонт на действие до 2020 година и бе предложен за дебат на редовното заседание на ОбС днес от кметската администрация.

Възможност за промени в интегрирания план могат да бъдат направени през следващите 2019 и 2020 година.

Зам.-кметът по европейски програми и проекти Зорница Кралева обяви, че в срок до 2 септември жителите на Благоевград могат да депозират в администрацията свои предложения за изменения в градския план.

Председателят на Общинския съвет Радослав Тасков обяви, че вече има постъпили три предложения.

Две от тях са за изграждане на многофункционална спортна зала в НХГ "Св.Св Кирил и Методий" и реновиране на детска градина "Вечерница".

На дебат бяха подложени изменения на плана относно изграждането на хотел в рамките на благоевградския стадион "Христо Ботев", който ще има функциите на Спортно-възстановителен център.

"Общината има за цел възможно най-бързо да се случи този процес на допълнение, за да не губим ценно време и ресурс", обясни зам.-кметът Кралева.

В момента стойността на Интегрирания план е приблизително 600 милиона, като има възможност да се одобрят допълнително още 20 процента извън трите определени зони за въздействие.

С допълнителните обекти сумата ще нарасне до 720 милиона лева. Целта е да бъдат включени повече обекти, от които да се изберат на следващ етап проектите, които биха могли да се финансират с предоставените приблизително 44 милиона по ОП „Региони в растеж” по приоритетна ОС 1.

"Интегрираният план е основа на нашето кандидатстване по тази програма. Ще бъдат избрани най- добрите обекти,  които да влязат в инвестиционната програма, с която ще кандидатстваме пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството", коментира Кралева.