Николай Георгиев
Николай Георгиев / Снимка: Община Кресна
Кметът на Кресна - Николай Георгиев, разпространи до медиите официално изявление, с което настоя от компетентните институции категорични доказателства за наличието на африканска чума по свинете на територията на общината. От името на стопаните той поиска да се изследват домашни прасета в различни точки на общината и ако пробите докажат заболяването и се наложи умъртвяване, те да бъдат предварително заплатени на собствениците по пазарни цени. 

Ако не получим поисканите отговори и се сблъскаме с прекомерен силов подход ще ни остане конституционното право на граждански протест, предупреди кметът на Кресна. Той постави още въпроси:

Държавните гаранции, че ако сега изколим свинете без време, догодина ще можем отново да ги отглеждаме ?
Как ще ни защити държавата от АЧС в годините напред ?
Къде е планът на държавата за обезщетения на дребните, нерегистрирани собственици ?
Как ще си получат парите засегнатите стопани ?
Кога ще стане това ?
Кой държавен орган ще се ангажира да проведе крайно закъснялата и абсолютно необходима информационна кампания, за да ни разясни как да се борим с АЧС ?
Кой ще осигури последващия контрол на приложените мерки, за да се гарантира оцеляването на свиневъдството в община Кресна ?

"Ако някой ще вземе решение за унищожаване на поминъка ни, това ще бъдем само ние и ако трябва да го направим, нашата държава е длъжна да ни предостави убедителни доказателства, за да сме сигурни, че това се налага, включително да ни гарантира, че:

Стопаните в община Кресна ще получат необходимата времева отсрочка, за да могат да проведат неотложните мероприятия в спокойна обстановка и при стриктно спазване на съответните хигиенни норми;
Всички засегнати ще получат парично обезщетение, независимо дали са регистрирали животните си; 
Свиневъдството в "заден двор" в България, включително в община Кресна, ще продължи да съществува и занапред и няма да бъдат предприемани законодателни мерки срещу него;
Държавата ще встъпи в своите функции и чрез своите компетентни органи ще информира абсолютно всички стопани в общината как да предпазват прасетата си от АЧС в бъдеще;
В борбата с африканската чума по свинете граждани и държава ще работим в екип, а не с принуда и от позицията на силния. 

Ако не получим поисканите отговори и се сблъскаме с непропорционален и прекомерен силов подход ще ни остане конституционното право на граждански протест.