Решението е на ОИК
Със свое решение ОИК-Ракитово обяви предсрочното прекратяване на пълномощията на Костадин Щерев Холянов, избран за кмет на Община Ракитово на изборите за общински съветници и кметове през 2019 година.

Той е обявен за избран за кмет на Община Ракитово с Решение от 5 ноември 2019 година.

Причината е влязло в сила решение на КПКОНПИ за установяване конфликт на интереси, потвърдено окончателно с решение на ВАС.

КПКОНПИ откри конфликт на интереси при директора на болница „Лозенец“

Комисията обезсилва издаденото на Костадин Щерев Холянов удостоверение от ОИК Ракитово, за избран кмет на община Ракитово.

Препис от решението, ведно с документа установяващ основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Ракитово е изпратен на ЦИК.

Решението може да се бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.
Информационна агенция Фокус