Глобяват за СПАМ до 1500 лева
Глобяват за СПАМ до 1500 лева / netinfo

С глоба от 250 до 1500 лева ще се наказва доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварителното съгласие на получателя. Това реши Народното събрание като прие окончателно закона за електронната търговия.

Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронна поща, без предварителното съгласие на получателя, е длъжен да осигури недвусмислено разпознаване на това съобщение като такова. Ако тази разпоредба на новия закон за електронната търговия бъде нарушена, фирмата, която го е направила ще бъде санкционирана с глоба от 500 до 2500 лева. При повторно нарушение наказанието ще бъде между 1000 и 4000 лева.

Актовете ще се издават от Комисията за регулиране на съобщенията. Там ще се води и електронен регистър на фирмите, които са забранили да получават СПАМ-ове по електронната си поща. Непоискани електронни съобщения физическите лица ще могат да получават само, ако преди това са дали изрично съгласието си. При положение, че това тяхно право бъде нарушено Комисията за търговия и защита на потребителите ще предявява искове за преустановяване или забрана на търговски практики на фирмите по закона за електронната търговия, които са изпратили непоисканите рекламни съобщения.

Закона за електронната търговия, който парламентът прие, урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на електронната търговия, която представлява предоставянето на услуги на информационното общество. Сред тях не могат да са хазартните игри, процесуалното представителство, нотариалната дейност, установяването и събирането на публични вземания. Доставчикът на електронните услуги е задължен да предостави безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на потребителите до информацията за неговата дейност.

При предложение за сключване на договор през Интернет доставчикът на услугите предварително трябва да информира получателят по ясен, разбираем и недвусмислен начин за всичко свързано с него. Освен това той трябва да дава и достъп до етичен кодекс за поведение, към който се придържа. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото потвърждаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях, пише още в закона за електронната търговия. Той изцяло е синхронизиран със законодателството на Европейския съюз и след като страната ни стане пълноправен член на ЕС текстовете в него ще важат и за доставчици на електронни услуги работещи на територията на общността.