/ iStock/Getty Images
12-ата министерска конференция на Световната търговска организация приключи в петък след пет дни на денонощни преговори, на които бяха постигнати редица важни споразумения.

Преговорите бяха съсредоточени върху пет основни теми: реакция при пандемии, риболов, продоволствена сигурност, електронна търговия и реформа на СТО.

Ето преглед на решенията, синтезиран от АФП:

Реакция при пандемия

След две години и половина борба с COVID-19 164-те държави - членки на СТО, успяха да постигнат споразумение за временно освобождаване от защитата на интелектуалната собственост за ваксините срещу COVID-19, което да е на разположение на развиващите се страни за период от пет години.

Темата беше горещо обсъждана, откакто Индия и Южна Африка за първи път представиха идеята за отмяна на патентите за ваксини и други средства за борба с COVID-19 през октомври 2020 г.

След месеци на спорове и разговори, които стигнаха до края на тази седмица, за да спечелят някои големи играчи във фармацевтичното производство за компромисен вариант, Съединените щати и Китай най-накрая сключиха сделката, като се споразумяха кои държави ще се възползват от освобождаването.

През май Пекин обеща, че няма да се възползва от специалното и диференцирано третиране, предоставяно на развиващите се страни, но Вашингтон искаше изключването на Китай от споразумението да бъде писмено. В крайна сметка те се споразумяха, че обещанието на Китай ще бъде обвързващо.

Страните се споразумяха също така, че в рамките на шест месеца ще определят дали освобождаването може да бъде разширено отвъд ваксините за COVID-19, за да включи и други средства за борба с пандемията, като диагностика и лечение.

В отделен текст страните се споразумяха да "проявяват необходимата сдържаност при налагането на ограничения върху износа" на всички ваксини за COVID-19 и други медицински средства, използвани за борба с вируса, включително компонентите и съставките, необходими за тяхното производство.

Риболов

След повече от две десетилетия на преговори за забрана на субсидиите за риболов, които насърчават прекомерния улов и застрашават устойчивостта на рибните запаси на планетата, в ранните часове на днешния ден най-накрая беше постигнато споразумение.

СТО не публикува веднага текста, но източници, близки до преговорите, заявиха, че споразумението е било драстично съкратено поради натиска от страна на Индия.
Ръководителката на СТО Нгози Оконджо-Ивеала приветства търговския орган за "сключването на споразумение, в основата на което стои екологичната устойчивост". Тя заяви, че споразумението е насочено към субсидиите, които допринасят за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, и забранява подпомагането на риболова в райони, където рибните запаси са изчерпани. Тя допълни, че споразумението бележи "първата, но значителна стъпка напред" към намаляване на субсидиите за риболов, които допринасят за свръхулова в нерегламентираните райони на открито море.

Продоволствена сигурност

Нахлуването на Русия в Украйна, която традиционно е житницата на света, предизвика драматичен недостиг на зърно и торове, което доведе до повишаване на цените и заплаши стотици милиони хора с глад.

Страните се споразумяха за декларация относно по-нататъшните действия за справяне с продоволствената несигурност в световен мащаб, но в текста не се споменава войната на Русия в Украйна или въздействието, което тя оказва върху кризата.

Вместо това се подчертава значението на това "да не се налагат забрани или ограничения за износ", които са в противоречие с правилата на СТО.

В текста се подчертава, че прекъсванията на търговията, рекордните цени и прекомерната нестабилност на храните и селскостопанските продукти оказват непропорционално въздействие върху по-бедните страни. В него също така се изразява загриженост, че повишаването на цените и разходите "може да има трайни последици за продоволствената сигурност в световен мащаб през следващите години".

Съветът заяви, че всички извънредни мерки, въведени за справяне с опасенията за продоволствената сигурност, следва да "сведат до минимум търговските нарушения" и да бъдат "временни, целенасочени и прозрачни".

Съветът признава, че натрупването на хранителни запаси може да допринесе за постигане на целите на националната продоволствена сигурност, но насърчава членовете, които желаят да се освободят от излишните запаси, да ги пуснат на международните пазари в съответствие с правилата на СТО.

В отделно споразумение членовете решиха също така да не налагат забрани или ограничения за износ на хранителни продукти, закупени за нетърговски хуманитарни цели от Световната продоволствена програма на ООН.

Реформа на СТО

Зациклилата СТО има остра нужда от обновяване на методите си на работа, като правилата ѝ почти не са се променили от създаването ѝ през 1995 г. насам.
Както се очакваше, страните не изготвиха подробна програма, но очертаха груба скица на пътя напред. В текста се предвиждат "реформи за подобряване на всички нейни функции", за да се гарантира, че тя може да функционира правилно. По-специално в него се призовава системата за уреждане на спорове на организацията да започне отново да функционира пълноценно до 2024 г.
Вашингтон спря работата на системата през декември 2019 г., след като години наред блокираше назначаването на нови съдии в ключовия Апелативен орган, замразявайки трибунала.

Електронна търговия

От 1998 г. насам членовете на СТО се споразумяха да не налагат мита върху електронните трансакции. Оттогава мораториумът е удължаван на всяка среща на министрите, но този път група държави, начело с Индия и Южна Африка, заявиха, че той оказва отрицателно въздействие върху приходите им от мита и не трябва да бъде продължаван. В крайна сметка тези държави бяха убедени да запазят мораториума до следващата министерска среща, която трябва да се проведе преди края на 2023 г. Ако не бъде постигнато ново решение, срокът на действие на мораториума ще изтече автоматично на 31 март 2024 г.
БГНЕС