/ БГНЕС
С голямо мнозинство Европейският парламент одобри предложението на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев за промяна на регламента за сътрудничество между съдилищата при събирането на доказателства по граждански и търговски дела. Така директното събиране на доказателства ще бъде по-евтино, бързо, лесно и сигурно. Законодателството регламентира взаимната правна помощ по граждански и търговски дела между страните от ЕС.
 
"Новите правила регулират взаимната правна помощ по граждански и търговски дела между държавите членки и осигуряват по-ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество. Най-голямо приложно поле новите правила ще имат в случаите, когато доказателства трябва да бъдат събирани в друга държава членка чрез изслушване на свидетел, страна или експерт по дадено дело. Промените на практика ще позволят на съдилищата пряко да събират доказателства чрез използването на видеоконференция или друга подходяща съвременна технология за комуникация от разстояние, налична в съответния съд", обясни Радев в интервю за пресслужбата на Групата на ЕНП.
 
"Също така тази седмица се прие друго досие, свързано със съдебното сътрудничество. Новата програма „Правосъдие”, която ще улесни и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ЕС и ще насърчава ефективността на националните правосъдни системи. Тук аз бях докладчик от страна на ЕНП и с гордост мога да заявя, че с бюджет от 300 млн. евро за следващите седем години новата програма ще стимулира разработването и поддържането на специализирани технологични средства за електронно правосъдие. Това със сигурност ще допринесе за взаимното доверие и признаването на съдебните решения", добави Емил Радев.

Емил Радев
Емил Радев / Пресцентър ГЕРБ/ЕНП

Програма „Правосъдие” ще финансира и мерки за повишаване на осведомеността и подобряване на познанията на съдии и прокурори относно политиките и правото на ЕС, инструментите за съдебно сътрудничество, както и практиката на Съда на Европейския съюз. Програмата, освен това ще има за цел да улесни ефективния достъп до правосъдие за всички лица, ефективната защита и подкрепа за жертвите на престъпление, както и зачитането на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в наказателните производства, особено що се касае за децата. Ще бъдат подпомагани още и съдебните мрежи и други възможности за сътрудничество и обмен на добри практики между съдебните системи на държавите членки, посочват от пресслужбата на ЕНП.