Открита е древната Тракийска библия Бесика
Открита е древната Тракийска библия Бесика / снимкa: Sofia Photo Agency
Тракийският език и азбука са предшественици на кирилицата, това твърди д-р Стефан Гайд. Изследванията му се позовават на откритата наскоро Библия Бесика, която е безценен извор за езика и писмеността на траките. При езиковия анализ се наблюдава поразителна прилика между важен брой основни думи, които и днес употребяваме, което говори за близка родствена връзка между българи и траки. Тереза Захариева информира:

Д-р Гайд отбеляза, че не става дума за апокрифни писания, а за каноническа християнска библия на тракийски език, но има и съществени разлики. „ В нея се споменават траките, Орфей, споменава се съществуващ завет на бога в Орфей. Споменават се изключително важни факти, които свързват тази Библия единствено от всички останали библии с тракийското племе беси и изобщо с траките по нашите земи. В нея присъстват много звукове и букви, които после влизат и в Кирилската азбука. Така че тя е предшестваща кирилицата”, каза д-р Гайд. Наблюдават се и поразителна прилика между важен брой основни думи в двата езика.

Преписът на библията, показан от учения, е цялостен компилиран препис от много източници и се намира в Британската библиотека в Лондон.