Българите са най-склонни да си създават стереотипи на базата на пола, сочат данни на Евробарометър, събрани през юни 2017 г. Според тях 12,4% от българите мислят стереотипно за отношенията между половете, което ни поставя на първо място в Европа. Веднага след нас се нареждат унгарците с 11,3% и литовците с 10,9%.
 
Най-малко склонни към създаване на стереотипи са гражданите на Швеция (3%), Дания (4,4%) и Холандия (4,6%). Страната ни е далече и от средните стойности от 7,3% за ЕС, както и Великобритания.
 
Учени провериха мъжете или жените са по-големи егоисти

България е на челни места и в други категории. От всички в ЕС, най-много българите смятат категорично, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството (81%), а тази на мъжа - да изкарва пари (също 81%). Още по-голям процент считат, че жените са по-склонни да взимат решения на базата на своите емоции - 83%. По този признак българите са на второ място, което делят с Латвия, Чехия и Словакия. Първа е Унгария с 87%.
 
Също така от всички в ЕС, най-малко българите (62%) смятат, че е приемливо мъжът да плаче.
 
Въпреки разпространените стереотипи обаче, голяма част от сънародниците ни са на мнение, че равенството на половете е постигнато. България е в челните позиции (на 4-о място) по показателите за равенство на работното място и в политиката, със съответно 67% и 64% от запитаните, които са категорично съгласни, че там страната ни няма проблем. И по този показател сме далеч от средните за ЕС нива, които са между 48% и 51%.

Нареждаме се на второ място с 62% в графата за равенство в лидерските позиции в компании и други организации. Средно за ЕС на такова мнение са 44% от гражданите.
 
Що се отнася до цялостните нагласи на съюза, от Европейската комисия посочват, че, според европейците, все още не е постигната равнопоставеност между половете, въпреки че за 90% насърчаването му е важно за обществото, икономиката и за тях самите.
 
Кое е най-ценното европейско право за българина?

От ЕК допълват още, че възнаграждението на жените в съюза е средно с 16,3% по-ниско от това на мъжете, като тази разлика не е намаляла през последните години. Според Комисията това се дължи до голяма степен на факта, че жените намират по-трудно работа, работят в по-ниско платени сектори, получават по-малко повишения, прекъсват по-често кариерата си и извършват повече неплатен труд.
 
Във връзка с този проблем ЕК представи план за действие, който да спомогне за справянето с разликата в заплащането на мъже и жени, който да е в сила през периода 2018-2019 г.