/ iStock/Getty Images
Почти половината от видовете птици на планетата намаляват, според окончателен анализ, който очертава най-мрачната картина на унищожаването на птичия живот.

Докладът "Състоянието на птиците по света", който се публикува на всеки четири години от BirdLife International, показва, че разширяването и интензифицирането на селското стопанство оказва натиск върху 73 % от видовете. Другите основни заплахи са изсичането на горите, инвазивните видове, експлоатацията на природните ресурси и влошаването на климата.

В световен мащаб 49 % от видовете птици намаляват, един на всеки осем е застрашен от изчезване, а най-малко 187 вида са потвърдени или се предполага, че са изчезнали от 1500 г. насам. Повечето от тях са ендемични видове, живеещи на острови, въпреки че се увеличава броят на птиците, изчезнали на по-големи земни маси, особено в тропическите региони. В Етиопия например превръщането на ливадите в обработваеми земи е довело до 80 % намаляване на ендемичните чучулиги (Heteromirafra archeri) от 2007 г. насам. Само 6 % от видовете птици в световен мащаб се увеличават.

От 1970 г. насам в Северна Америка са унищожени 2,9 милиарда индивида (29% от общия брой). От 1980 г. насам в Европа са унищожени 600 милиона птици (19 %), като сред видовете, които са били в изобилие преди, като обикновения бързолет, обикновения бекас и гарвана, се наблюдава тенденция към изчезване.

Птиците от земеделските земи в Европа са отбелязали най-значителен спад: 57 % от тях са изчезнали в резултат на засилената механизация, използването на химикали и превръщането на земята в посевна. В Австралия 43 % от изобилните видове морски птици са намалели между 2000 и 2016 г.

"Трябва да спрем това намаляване и да започнем да се възстановяваме. От това зависи нашето бъдеще, както и бъдещето на птиците по света. Ако продължим да разкъсваме материята на живота, ще продължим да поставяме собственото си бъдеще под заплаха", заяви д-р Стюарт Бътчарт, главен учен в BirdLife International.

Докладът е съставен от сборник с други изследвания и предвид факта, че птиците са най-добре проучената група на планетата, той дава представа за състоянието на природата в по-общ план. "Птиците са полезни, за да ни разкажат за състоянието на планетата. Това, което те казват, е, че природата е в лошо състояние, много видове намаляват", казва Бътчард.

Птиците са крайъгълен камък на здравите екосистеми, така че изчезването им вероятно ще има безброй негативни последици. Рогачите, например, разпръскват големи количества семена в тропическите гори; пуешките лешояди се справят с органичните отпадъци, а морските птици помагат за кръговрата на хранителните вещества между морето и сушата, поддържайки здрави кораловите рифове.

В този доклад горските пожари заемат по-значимо място в сравнение с предишните издания, като те са се увеличили и са опустошили незасегнати преди това местообитания. Поредицата от горещини, суши и наводнения през последните години ще доведе до широко разпространено изчезване на видове. Това ще продължи, ако не се вземат мерки за климатичните промени, предупреждават учените.

Все повече доказателства свързват здравето на птичите популации със здравето на хората. Ковид-19 е предупреждение за това какво може да се случи, ако продължим да унищожаваме природата, защото 70 % от зоонозните болести произхождат от дивата природа. Високопатогенният вариант на птичия грип - резултат от интензивно земеделие - доведе до бързо намаляване на някои популации птици тази година. В колониите на морските птици във Великобритания са регистрирани повече от 300 огнища.

Докладът е изготвен преди срещата Cop15 в Монреал през декември, която се провежда веднъж на десетилетие и дава възможност за създаване на ново законодателство за справяне с кризата с биологичното разнообразие. Бътчард се надява, че констатациите ще бъдат включени в заключителното изявление от Монреал. "Ключовото действие, което е необходимо сега от страна на правителствата, е да се уверят, че ще бъде приета наистина амбициозна и смела глобална рамка за биологичното разнообразие. Трябва да изкривим тази крива, така че до 2030 г. да сме на мисия, която е положителна за природата", каза той.

Това означава увеличаване на броя и качеството на защитените територии, запазване на оставащите местообитания и възстановяване на тези, които са били деградирали. За това ще допринесат и предотвратяването на незаконното убиване на птици, управлението на инвазивните видове, намаляването на прилова при риболова и предотвратяването на прекомерната експлоатация на природните ресурси.

Докладът не е само мрачен. Според BirdLife между 21 и 32 вида птици биха изчезнали от 1993 г. насам, ако нямаше природозащитни дейности. В доклада се споменава създаването на ново убежище за морски птици с размерите на Франция в Северния Атлантически океан, което според оценките ще защити 5 милиона птици.

"Фактът, че почти половината от всички видове птици намаляват, а всеки осми вид е застрашен от изчезване, потвърждава, че преживяваме криза на биологичното разнообразие. Тя изисква действия на всички нива - от местно до световно. Това е сериозно предупреждение за състоянието на нашата природа", каза Джулиет Викери, главен изпълнителен директор на Британския тръст по орнитология, която не е участвала в изготвянето на доклада.
БГНЕС