/ БФХГ и СКГ Велбъжд
„Награди за успелите деца на България” на Фондация „Димитър Бербатов” са първите учредени в България годишни награди за постижения на ученици във всички сфери на тяхната изява.

Сами или чрез друг, отличените през 2019 г. могат да кандидатстват със своите постижения в изкуствата, науките или спорта. Освен учениците от 1-и до 12-и клас, могат да се включат и студенти първокурсници - с постиженията си от 12-и клас в рамките на 2019 г. Традиционно се допуска участие и на българчета, които живеят зад граница. Номинациите се подават в уебсайта на проекта http://dberbatov.org/nagradi/, където детайлно са описани и условията.

За своите дванадесет години, които ще отбележи на 7 април 2020 г., Фондация “Димитър Бербатов” стана широко разпознаваема като фондацията на младите таланти. Желанието на победителите в различни състезания да принадлежат към общността на „Успелите деца на България“ утвърди проекта като необходим, мащабен, успешен и устойчив. В хиляди се измерват кандидатурите, които постъпват за обработване в периода на номиниране.

„Успелите деца” е проектът, с който най-често се асоциира моята фондация“, заяви футболната звезда Димитър Бербатов. „Гордея се, че първи се фокусирахме върху тази „невидима“ през 2008 г. група деца. Сега тя получава повече внимание и аз съм горд със заслугата, която имаме за този факт. Всяка година надграждаме, искам постоянно да предизвикваме децата. Очаквам обичайно силна кампания и пак се обръщам към най-талантливите: „Ти можеш да си един от нас!“, традиционно призова отличените през годината българчета учредителят на едноименната фондация.

Винаги се намира какво да ме изненада, въпреки че съм в течение какво се случва с децата през изтичащата година. Има голяма доза емоция в нашата работа - тъжно ми е, когато някой порасне и няма как да участва, радвам се на новите, които едвам са чакали да станат първокласници и да се включат“.

Димитър Бербатов влиза в модния бизнес (ВИДЕО)

„Предварително благодаря на всеки, който ще разпространи информацията за кампанията и тя ще стигне до хората, които имат кого да номинират. Нека всяко дете, което има шанс да стане „горд член на Клуб 2019“, да знае, че от 17 декември до 7 февруари на http://dberbatov.org/nagradi/ приемаме номинации. Ние сме известни със своите строги изисквания и със сериозния и отговорен подбор, който правим. На този подход се дължи високата стойност на нашите отличия“, сподели Димитрина Ходжева, изпълнителен директор на Фондация „Димитър Бербатов“.
Целта на наградите „Успелите деца на България” е преди всичко да поощри изявените деца и да стимулира тяхното развитие, обозначавайки постиженията им като значими за цялото общество. Той възпитава в уважение към успеха, основан на талант и усилия, в целеустременост, желание за изява и самоусъвършенстване. От първата кампания досега са постъпили десетки хиляди номинации за деца от над 200 града и над 50 села в цялата страна, както и българчета от българските училища в Англия, Германия, Франция, САЩ, Испания, Португалия, Австрия, Дубай, Кувейт и други краища на света. Стипендианти на фондацията най-често стават представители на София, Пловдив, Варна и Габрово.

Фондация “Димитър Бербатов” е основана с Учредителен акт на дарение от 07.04.2008 г. от Димитър Бербатов, воден от желанието си да допринесе за личностното усъвършенстване и реализация на децата на България. Основната мисия на Фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света. Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация.
БГНЕС