Преброяват населението и жилищния фонд през март 2011 г.
Преброяват населението и жилищния фонд през март 2011 г. / DarikNews

От 10-ти до 24-ти март 2011 година да се проведе преброяване на населението и на жилищния фонд в страната ни, предвижда закон, който депутатите приеха на първо четене. Преброяването ще бъде направено по метод, който се използва в останалите страни-членки на Европейския съюз. Данните ще бъдат използвани от Европейската комисия в редица сфери, когато се налага да се сравнява България с другите държави от общността.

Парламентът реши по заповед на министъра на здравеопазването да се определя Национална публична донорска банка за стволови клетки и костен мозък, като прие окончателно промени в Закона трансплантация на органи, тъкани и клетки. Тя ще има структура на лечебно заведение за болнична помощ, извършващо вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, етикетиране и транспортиране на стволови кметки и костен позък за трансплантации. Това лечебно заведение ще е със 100% държавно участие в капитала. Донорската банка има за цел да осигурава стволови клетки и костен мозък в национален мащаб за трансплантации на лица, страдащи от заболявания, при които други методи на лечение са с по-малка ефективност или са неприложими.

Депутатите разписаха още, че износ на тъкани и клетки, предназначени за трансплантация в трети страни, ще се извършва след задоволяване потребностите у нас, с разрешение на здравния министър по предложение на изпълнителния директор на агенцията по трансплантациите.