/ БГНЕС
Убедено мога да кажа, че 2018 година премина под знака на реформирането на политиките за хората с увреждания, посочва министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по повод Международния ден на хората с увреждания - 3 декември.

По думите на Петков днешният ден е и повод за равносметка - какво е направено за гарантирането и пълноценното упражняване на всички права и свободи на хората с увреждания.

Майка на дете с увреждане: Асистентът трябва да е престижна професия с високо заплащане

"Извървяхме труден и дълъг път, през който, в рамките на активния диалог с всички заинтересовани страни, бяха подготвени четири проекта на нови закони (Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, Закон за хората с увреждания, Закон за личната помощ и Закон за социалните услуги), които полагат фундамента за подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот на хората с увреждания", припомня министърът на труда и социалната политика.

"Новата правна рамка е в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания. Практическото й приложение ще осигури по-достъпна среда, достъп до заетост, образование, обучения за придобиване на професионална квалификация, възможности за социално включване и независим начин на живот на хората с увреждания", посочва Бисер Петков.

През 2019 г. личните асистенти ще взимат 560 лева

Той отбелязва още, че новото законодателство съдържа иновативни решения за тяхното социално приобщаване и за гарантиране на техните права. Прилагането му ще гарантира, че хората с увреждания ще получат значително по-висока финансова подкрепа и висококачествени социални услуги, лична помощ, медицински изделия и помощни средства, съобразени с индивидуалните им потребности, допълва още социалният министър.

Бюджет 2019: Пенсиите и заплатите са одобрени окончателно

Преди 26 години Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. През настоящата 2018 година фокусът при отбелязването на тази дата е насочен към овластяването на хората с увреждания и осигуряването на условия за тяхното пълноценно приобщаване в обществото. Реализирането на тези цели е продължителен процес, който изисква провеждане на активна, целенасочена и последователна политика, както и общо разбиране и добро сътрудничество между действията на институциите на държавно и местно ниво и гражданското общество, отбелязва Бисер Петков.

През септември 2018 г. нашата страна представи първия си национален доклад по прилагането на ратифицираната през 2012 г. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.

Основното предизвикателство пред нас е да изпълним всички действия по прилагането на Конвенцията и да помогнем на хората с увреждания да участват пълноценно в обществото, допълва още министърът на труда и социалната политика.

Бисер Петков заявява, че и през 2019 г. Министерството на труда и социалната политика ще работи активно за изпълнение на приоритета от управленската програма на правителството за гарантиране на правата на хората с увреждания. Усилията за усъвършенстване на нормативната база в тази област ще продължат с фокус върху създаването на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита, посочва още министърът.