/ ThinkStock/Getty Images
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) изготвя експертни оценки за осем министерства и за различни държавни институции. Това съобщават от НИМХ по повод на предложението в проекта на Закона за държавния бюджет за 2022 г. за преминаването на НИМХ от Министерството на образованието и науката към Министерството на околната среда и водите.

НИМХ гневни и в протестна готовност, питат премиера защо се прехвърлят от МОН към МОСВ

От НИМХ уточняват, че изготвят експертни оценки за Министерството на образованието и науката, за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министeрството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, за Министерство на земеделието и храните, и агенциите му: Изпълнителна агенция за борба с градушките, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Също НИМХ подготвя експертни оценки за Агенцията "Пътна инфраструктура", за Изпълнителната агенция морска администрация, за Пожарната и аварийна безопасност, за Националната агенция по приходите, както и за следствието, прокуратурата и за съдилища.

Образователното министерство: Мястото на НИМХ е там, където се ползва неговата експертиза

Националният институт по метеорология и хидрология извършва обмен да данни и с Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) и с Военновъздушните сили.

От НИМХ подпомагат с експертни оценки също областните управи, общините, посолства.